V sredo, 23. 12. 2020, so imeli učenci višjih razredov naravoslovni dan od doma. Dan dejavnosti je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so osmo- in devetošolci morali narediti camero obscuro,  kar v latinščini pomeni temna soba. Ugotavljali so, kako se skozi luknjico svetloba širi na drugo stran, kjer se slika okolice z enakimi barvami, kot jih ima okolica, obrne. Po končanem izdelovanju so morali zapisati ugotovitve in povzetke.

Učenci 6. in 7. razreda so v prvem delu izdelovali padalo. Ugotavljali so, kako se čas padanja spremeni, če ga obtežimo z različnimi bremeni.

Nekateri učenci so izdelali več padal različnih velikost, oblik in iz različnih materialov. Primerjali so tudi razpon padalnega krila, vrvic, košare. Izdelali so razpredelnico za zapisovanje podatkov. Ugotovili so, da ja najhitreje pristalo padalo z največjo obtežitvijo, saj ga je teža hitreje potiskala k tlom.

V drugemu delu pa so vsi raziskovali in ugotavljali kvaliteto zraka v okolju, kjer živimo. Poiskati so namreč morali lišaje. Lišaji so različnih oblik. Poznamo listnate, skorjaste in grmičaste. Grmičasti lišaji so najbolj občutljivi na onesnažen zrak, zato sem bila res vesela obilice grmičastih lišajev, ki so zelo redki in so pokazatelji izjemno čistega zraka. Po zaključkih in ugotovitvah lahko sklepamo, da imamo v Koćaniji zelo čist zrak.

                                                                                              Laura Rutar, 9. r. in Lana Vrh, 7. r.

 J A Z , E K O L O G – poročilo Hane Zeljkovič, 7. r.

Preizkusila sem se v vlogi ekologa. Podrobneje sem v okolici svojega doma (na travniku pred hišo, na drevesih) iskala različne lišaje. Že takoj sem ugotovila, da z iskanjem lišajev ne bom imela težav, saj sem jih takoj našla.

Naravoslovni dan je bil namenjen predvsem temu, da spoznamo različne vrste lišajev, da ugotovim, kako je zrak v naši okolici čist oz. onesnažen, da pobliže spoznamo, kaj sploh so lišaji in odkrijemo njihove značilnosti . Z raziskovanjem sem odkrila, da je v naši okolici veliko lišajev, kar kaže na to, da je zrak dokaj čist. Menim, da na rast lišajev slabo vplivajo izpušni plini avtomobilov, bližina tovarn (Ilirska Bistrica), izgorevanje različnih vrst goriv (ogrevanje stanovanjskih hiš), vremenski vplivi …

                                                                                             

Foto: Valentin, Florijan, Laura

Dostopnost