STROKOVNI DELAVCI PREDMET/PODROČJE E-NASLOV
Mirjam Vrh ravnateljica, KEM: 8.–9., svetovalno delo mirjam.vrh@guest.arnes.si
Marija Štemberger razredničarka 1. in 2. r., VV, int. dejavnost marija.stemberger@guest.arnes.si
Magdalena Logar MAT, SLO: 2., LUM, GUM: 3. in 4., PB, VV, int. dejavnost magdalena.logar@guest.arnes.si
Tina Kaluža (nadomešča Simono Pezdir) razredničarka 3. in 4. r., DRU: 5. tina.kaluza12345@gmail.com
Andreja Mršnik angleščina na razredni stopnji, PB, VV, int. dejavnost andreja.mrsnik@gmail.com
Nadja Česnik spremljevalka
Nataša Zidar razredničarka 5. in 7. r., TJA: 5.–9., GEO: 6.–9., DKE: 7.–8., izbirni predmet, VV natasa.zidar@guest.arnes.si
Andreja Rolih razredničarka 6. r., SLO: 6., 8. in 9., ZGO: 6.–9, VV, int. dejavnost andreja.rolih1@guest.arnes.si
Nina Kalc razredničarka 8. in 9. r., GOS: 5.–6., NAR: 5.–7., BIO: 8.–9., izbirni predmet, organizator šol. prehrane, PB nina.kalc@gmail.com
Andreja Batista Zeljkovič nemščina: 4.–9., PB, VV andreja.batista@gmail.com
Stanka Benigar LUM: 5.–9., PB, izbirni predmet, int. dejavnost stanka.benigar@guest.arnes.si
Brigita Boštjančič Baša SLO: 5. in 7. r., izbirni predmet, knjižničarka, PB, int. dejavnost brigita.basa@gmail.com
Sara Česnik GUM: 5. – 9., PB,  pevski zbor sara.cesnik@guest.arnes.si
Marijana Fidel TIT: 6.–8. r.
Jana Smajla MAT: 5.–9., FIZ: 8.–9., VV jana.smajla@guest.arnes.si
Rihard Udovič ŠPO: 6.–9., izb. predmet rihard.udovic@guest.arnes.si
Alenka Rutar svetovalno delo, učiteljica DSP, učiteljica PB, vodja vrtca alenka.rutar@guest.arnes.si
suban.alenka01@gmail.com
Maja Hrvatin Gorjanc logopedinja
Ana Miklavec Mlakar (nadomešča Veroniko Lokar) specialna pedagoginja
Ivan Majcan računalničar, izbirni predmet imajcan@gmail.com

 

TEHNIČNO OSEBJE
Eva Štefančič računovodkinja in tajnica eva.stefancic1@guest.arnes.si
Patricija Šlosar kuharica
Bojana Babuder kuharica
Ivan Ličan hišnik
Grozdana Rutar čistilka
Elena Šetina čistilka
Meliha Ahmetašević čistilka