UČITELJI PREDMET, RAZRED E-NASLOV
Mirjam Vrh KE 8.,9., svetovalno delo mirjam.vrh@guest.arnes.si
Mateja Štefančič razredničarka 3. razred, int.dejavnost mateja.kocevar@guest.arnes.si
Marija Štemberger 1,2 razredničarka, JV, int.dejavnost marija.stemberger@guest.arnes.si
Simona Pezdir učiteljica 1-5,  ŠPO simona.pezdir@gmail.com
Jana Smajla MAT: 6. – 9., FIZ: 8.-9. jana.smajla@guest.arnes.si
Ines Šestan Učitelj PB  
Nina Kalc NIT: 5., NAR: 6, 7.,GOS 5., 6. , PB
BIO: 8., 9., izbirni predmet, organizator šol. prehrane, razredičarka 6,8. razred, intersna dejavnost.
nina.kalc@gmail.com
Andreja Rolih SLJ: 6,8,9., ZGO: 6.-9, PB, int.dejavnost,JV, razredicarka 7. raz.  andreja.rolih1@guest.arnes.si
Nataša Zidar TJA: 6. – 9., GEO: 6. – 9., DKE, razredničarka 9. razred, izbirni predmet  natasa.zidar@guest.arnes.si
Stanka Benigar TIT 6-8, LUM: 6. – 9., PB, izbirni predmet, interesna dejavnost  stanka.benigar@guest.arnes.si

Brigita Boštjančič Baša

Tina Kaluža

 

SLJ 4, 5,7 raz.,knjižničarka, izbirni predmet, int. dejavnost,

Razredničarka 4, 5

 

 brigita.basa@gmail.com

tina.kaluza12345@gmail.com

 

 

Sara Česnik GUM: 6. – 9., PB,  pevski zbor sara.cesnik@guest.arnes.si
Ivan Majcan računalnikar  imajcan@gmail.com
Rihard Udovič ŠPO: 6. – 9., izb.predmet rihard.udovic@guest.arnes.si
Andreja Batista Zeljkovič NIP nemščina, izbirni predmet nemščina 4-6 andreja.batista@siol.net
 
OSTALI STROKOVNI SODELAVCI  
 Alenka Rutar inkluzivna pedagoginja alenka.suban@guest.arnes.si
Maja Hrvatin Gorjanc logopedinja  
Tamara Brozina psiho socialna svetovalka  
TEHNIČNO OSEBJE    
Eva Štefančič računovodkinja, tajnica eva.stefancic1@guest.arnes.si
Patricija Šlosar kuharica  
Bojana Babuder kuharica  
Ivan Ličan hišnik  
Grozdana Rutar čistilka  
Elena Šetina čistilka  
Meliha Ahmetašević  čistilka.  
Dostopnost