Select Page

Kulturna šola

Projekt KULTURNA ŠOLA izvaja Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) z namenom, da bi spodbujal kulturno vzgojo, omogočal ustvarjalnost mladih ter podpiral kakovostne dosežke na različnih umetnostnih področjih. Naša šola je naziv »KULTURNA ŠOLA« prvič prejela leta 2009, vmes smo še dvakrat dokazali, da si naziv zaslužimo obdržati. Z različnimi kulturnimi dejavnostmi se trudimo popestriti dogajanje na šoli in širše v lokalni skupnosti. Aktivnosti obsegajo glasbeno, likovno, gledališko, folklorno dejavnost, novinarstvo, ples, literaturo, poudarek dajemo ohranjanju kulturne dediščine. Prireditvam in drugim dogodkom se pridružijo tudi otroci iz vrtca, ki dogajanje popestrijo in dodatno obogatijo. Šola je namreč v kraju in krajevni skupnosti glavni in (skoraj) edini prostor, kjer se odvija kulturno dogajanje – ne samo za otroke in njihove starše, ampak tudi ostale prebivalce. Naziv s ponosom nosimo in trudili se bomo, da bi še naprej skrbeli za pestro kulturno dogajanje.

Dostopnost