Aktivnosti

SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO

Rezultat iskanja slik za sodelovanje s starši

• sprehod po šoli in predstavitev osebja, srečevanje z bratci in sestricami, prijatelji…,
• sodelovanje na prireditvah, ki so organizirane v sodelovanju z osnovno šolo,
• skupna uporaba telovadnih prostorov in rekvizitov,
• sodelovanje pri projektnih nalogah in natečajih,
• sodelovanje in srečanja z učiteljico in učenci 1. razreda,
• želiranje zob,
• obisk otroške zdravnice – razgovor o zdravstvenem stanju otrok v oddelku,
• obisk zobozdravnice – pregled stanja zob otrok v oddelku,
• vsakodnevni obiski pedagoginje,
• sodelovanje z vodjo kuhinje in kuharic pri sestavi jedilnikov.

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LASTNI IZVEDBI

Povezana slika

Program je obogaten z dejavnostmi, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcu, da je življenje za naše varovance še prijetnejše. Izvajajo ga strokovne delavke vrtca v okviru rednega vzgojenega dela dopoldne.
Dejavnosti, katere bomo vključevali v naše delo:
• obiski v telovadnici (v sodelovanju z osnovno šolo),
• naši prvi koraki, med knjižnimi policami-obiski šolske knjižnice (v sodelovanju z osnovno šolo),
• praznovanja rojstnih dni otrok,
• praznovanja in prireditve v okviru veselega decembra,
• ogled lutkovnih predstav, ki jih pripravijo otroci,
• skrb za urejeno igrišče in okolico,
• skupne delavnice in sodelovanje med skupinami,
• teden otroka,
• obiski v računalniški učilnici,
• zaključna srečanja za otroke in starše.

 

AKTIVNOSTI ZA PROMOCIJO VRTCA

Rezultat iskanja slik za sodelovanje s starši

Tekom leta bomo skrbeli za promocijo vrtca, in sicer:
• sodelovali in objavljali prispevke v lokalnih in drugih časopisih,
• sodelovali na natečajih in razstavah (aktualne ponudbe),
• objavljali novosti in aktivnosti na spletni strani,
• pripravili novoletna darila in prireditev ob prihodu Dedka Mraza za vse otroke iz KS.

Zelo veseli smo tudi pomoči staršev in starih staršev.

 

 

Alenka Rutar, svetovalna delavka in vodja vrtca