Select Page

Aktivnosti

SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO

Rezultat iskanja slik za sodelovanje s starši

• sprehod po šoli in predstavitev osebja, srečevanje z bratci in sestricami, prijatelji…,
• sodelovanje na prireditvah, ki so organizirane v sodelovanju z osnovno šolo,
• skupna uporaba telovadnih prostorov in rekvizitov,
• sodelovanje pri projektnih nalogah in natečajih,
• sodelovanje in srečanja z učiteljico in učenci 1. razreda,
• želiranje zob,
• obisk otroške zdravnice – razgovor o zdravstvenem stanju otrok v oddelku,
• obisk zobozdravnice – pregled stanja zob otrok v oddelku,
• vsakodnevni obiski pedagoginje,
• sodelovanje z vodjo kuhinje in kuharic pri sestavi jedilnikov.

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LASTNI IZVEDBI

Povezana slika

Program je obogaten z dejavnostmi, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcu, da je življenje za naše varovance še prijetnejše. Izvajajo ga strokovne delavke vrtca v okviru rednega vzgojenega dela dopoldne.
Dejavnosti, katere bomo vključevali v naše delo:
• obiski v telovadnici (v sodelovanju z osnovno šolo),
• naši prvi koraki, med knjižnimi policami-obiski šolske knjižnice (v sodelovanju z osnovno šolo),
• praznovanja rojstnih dni otrok,
• praznovanja in prireditve v okviru veselega decembra,
• ogled lutkovnih predstav, ki jih pripravijo otroci,
• skrb za urejeno igrišče in okolico,
• skupne delavnice in sodelovanje med skupinami,
• teden otroka,
• obiski v računalniški učilnici,
• zaključna srečanja za otroke in starše.

 

AKTIVNOSTI ZA PROMOCIJO VRTCA

Rezultat iskanja slik za sodelovanje s starši

Tekom leta bomo skrbeli za promocijo vrtca, in sicer:
• sodelovali in objavljali prispevke v lokalnih in drugih časopisih,
• sodelovali na natečajih in razstavah (aktualne ponudbe),
• objavljali novosti in aktivnosti na spletni strani,
• pripravili novoletna darila in prireditev ob prihodu Dedka Mraza za vse otroke iz KS.

Zelo veseli smo tudi pomoči staršev in starih staršev.

 

 

Alenka Rutar, svetovalna delavka in vodja vrtca

 

Dostopnost