Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev šole.

Sestavljen je tako, da ima vsak razred po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

V svetu staršev je tudi predstavnik staršev vrtca posameznega oddelka.

Za šolsko leto 2019/2020 so izvoljeni naslednji člani Sveta staršev:

Oddelek Predstavnik
1. razred Ines Šestan
2. razred Katja Štemberger
3. razred Irena Žitko
4. razred Mojca Uljan
5. razred Jana Prosen
6. razred Mateja Matko
7.razred Tina Štemberger
8. razred Bojana Babuder
9. razred Romana Sedmak
vrtec Nejc Jurca
vrtec Darija Butinar
vrtec Tamara Knez