Select Page

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev šole.

Sestavljen je tako, da ima vsak razred po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

V svetu staršev je tudi predstavnik staršev vrtca posameznega oddelka.

Za šolsko leto 2023/2024 so izvoljeni naslednji člani Sveta staršev:

Oddelek Predstavnik
1. razred ANDREJ TAVČAR
2. razred PETRA CELIN
3. razred KRISTINA BOŠTJANČIČ
4. razred ANA FAJDIGA
5. razred IRENA ŽITKO
6. razred

TJAŠA POKLAR

7.razred KATJA HRENOVEC
8. razred KSENIJA FABEC
9. razred TINA ŠTEMBERGER                                     
vrtec

ERIKA HRVATIN

vrtec DARIJA BUTINAR
vrtec ANA KRESEVIČ

 

Dostopnost