Select Page

Mreža šol Park Škocjanske jame

  Projekt »MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME« (vodja Jana Smajla): 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali s Parkom Škocjanske jame v njihovem mednarodnem projektnem delu, v povezavi s šolami ob reki Reki (od izvira do izliva) in Notranjskim ekološkim centrom.  Park Škocjanske jame organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentoric.

Cilji:

 • dvig ozaveščenosti učencev in širše javnosti na temo UNESCO programa Človek in biosfera ter biosfernega območja Kras,
 • spoznavanje pomena globalnih ciljev združenih narodov za trajnostni razvoj in seznanjanje širše javnosti,
 • pridobivanje in predstavitev novih znanj v okviru sodelovanja v projektih Parka Škocjanske jame,
 • spoznavanje ekosistemov zavarovanih območij v Sloveniji,
 • razvoj kritičnega razmišljanja, spodbujanje raziskovalnega in sistemskega pristopa k razreševanju problemov.
 1. Izobraževanje za učiteljice mentorice: delo z učenci v naravi(Planinsko polje): MAREC 2021
 2. Globalni cilji za trajnostni razvoj: spremljanje kakovosti vode in ogljičnega odtisa
 3. Svetovni dan mokrišč in Darwinov dan: FEBRUAR 2021, dogodek v sklopu projekta Engreen, predavanje za vse deležnike in predstavitve po šolah
 4. Skupnost slovenskih pakov: spoznavanje slovenskih parkov za tretjo triado z nalogami na spletni strani https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji
 5. Raziskovalna naloga 8. marec: Vrtnarjenje nekoč predviden datum 11.3. 2021).

Predstavitve naj bi bile organizirane na eni izmed šol.

 1. Kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras( predstavitve na eni izmed šol prvi teden v juniju): JANUAR – JUNIJ 2021
 • Izobraževanje za mentorice na temo zelena infrastruktura
 • Raziskovalne naloge: mokrišča, tujerodne rastline…
 • Predstavitev raziskovalnih nalog in ustvarjalna delavnica
 1. Možnost izdelave krmilnic in opazovanje ptic(Ptice okrog nas – tedensko opazovanje)
 2. Erasmus projekt + inovacije: Vodne šole (Water schools): Spodbujanje pitja vode iz pipe; http://www.gutessen.at/wasserschulehtml
Dostopnost