Mreža šol Park Škocjanske jame

Kaj bomo delali v tekočem šolskem letu?

Delo  poteka v okviru večjih projektov parka:

 

  • CLIMAPARKS (klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij), ki se izvaja skupaj s petimi zavarovanimi območji v Italiji in še tremi v Sloveniji v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja in programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013. Nadaljujemo s spremljanjem vremena in vnašanjem v Portal vreme na Bok.
  • Biodiverziteta med naravo in kulturo. Projekt poteka v okviru slovenske nacionalne komisije za UNESCO.
  • Raba naravnih virov in trajnostne prakse na biosfernem območju Kras skozi čas.
  • Spoznavanje virov za oskrbo s pitno vodo na Bistriškem, kjer bomo podrobneje predstavili oskrbo s pitno vodo za Kuteževo.
  • Obeležitev 8. marca»Ženske in rokodelstvo nekoč«.
  • Sodelovanje s šolami na Švedskem (zmanjšanje količin zavržene hrane v kuhinji).
  • Sodelovanje na kongresu mladih.
  • Sodelovali bomo na predstavitvah in ekskurzijah, ki jih pripravlja Park skozi vse leto.