EKO šola

V program Ekošola smo se vključili s podpisom Eko listine 22. 4. 2008 iz preprostega razloga. Ugotovili smo, da je skrajni čas, da začnemo vsi skupaj intenzivneje delati na tem, da bi zaustavili nerazumno človekovo ravnanje z naravo .

Ob podpisu Eko listine smo delavci šole, učenci in varovanci vrtca obljubili, da bomo:

· upoštevali korake mednarodnega projekta okoljske vzgoje Ekošola kot način življenja,

· vključevali vsebine okoljske vzgoje v obvezni in razširjeni program dela šole,

· aktivno se vključevali v dejavnosti za čisto okolje, ki bodo potekale v okviru občine,

· se potrudili reševati probleme brez nasilja,

· pri vsakem posamezniku iskali vrline in ne slabosti,

· prizadevali si za življenje brez omamnih substanc in cigaret,

· varčevali z energijo,

· skrbeli za ločeno odlaganje odpadkov,

· gojili spoštljiv odnos do hrane,

· upoštevali pravila lepega obnašanja,

· varovali naravno okolje,

· skrbeli za vsa živa bitja, ki z nami delijo življenjski prostor,

· kupovali izdelke prijazne okolju,

· s strpnostjo sprejemali drugačne in jim po svojih močeh pomagali,

· v projekte, ki bodo nastajali na šoli, vključevali zunanje sodelavce,

· lokalno in širšo skupnost obveščali o naših prizadevanjih, uspehih in težavah.

Naša prizadevanja čez celo šolsko leto so kmalu obrodila sadove. Že 10. 5. 2008 smo dobili mednarodno priznanje ZELENO ZASTAVO. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Že takrat smo se zavedali, da je zastava priznanje za opravljeno delo in obenem zahteva, da s tem delom nadaljujemo, sicer šola zastavo lahko izgubi.

Do danes odgovorno sledimo ciljem, ki si jih vsako leto znova zastavimo in ponosni smo na zeleno zastavo, ki plapola na drogu pred šolo.

                                                                                        Koordinatorica Ekošole:

                                                                                          Andreja Rolih