Zdrava šola

Rezultat iskanja slik za zdrava šola logo

Naša šola je že od leta 1997 v mednarodnem projektu zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol.

Zdrava šola mora slediti 12 ciljem in so enaki ciljem Evropski mreži Zdravih šol. To so:

•          aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;

•          skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci;

•          se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;

•          vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;

•          izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;

•          skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;

•          skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;

•          aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;

•          upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;

•          upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;

•          sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji; Za načrtovanje  in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani.

Pri načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega razvoja in življenja učencev. Šolo skušamo narediti čimbolj prijazno in učencem pomagati oblikovati celovito samopodobo, ki je pogoj za zdravo, srečno, ustvarjalno, uspešno in zadovoljno življenje. Učencem bomo omogočili vsestranski razvoj ter dobre medsebojne odnose z vrstniki in delavci šole, učili jih bomo razvijati socialne veščine in reševati probleme iz vsakdanjega življenja. Skrbeli bomo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje vsebin o zdravju,  za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujali bomo zdrav način preživljanja prostega časa, skrbeli za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za prometno varnost in varno kolesarjenje, še posebno skrb pa bomo posvetili  kvalitetnim medsebojnim odnosom, nenasilni komunikaciji  in gibanju.

Letos bomo sodelovali v več projektih:

Otroci za varnost v prometu

Učenci bodo izdelali letake, slike, risbice na temo varnosti v prometu. To bodo razdelili voznikom okrog 11 novembra v spremstvu policaja voznikom ter jih tako ozaveščali o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola.

Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih

Danes imamo trdne dokaze, da zdrav življenjski slog lahko v veliki meri pripomore k boljšemu zdravju skozi celo življenje. Že majhne spremembe življenjskega sloga imajo vidne učinke  na zdravje, počutje in kvaliteto življenja. Za otroke pa to pomeni dota za celo življenje. Zato je cilj projekta: spodbuditi šolarje in odrasle (starši, zaposleni v šoli…)  k   bolj zdravemu načinu življenja, predvsem na področju zdrave prehrane in telesne dejavnosti.

 

Vsak teden dobijo starši učencev šestih razredov in učitelji sodelujoče šole na e-naslov zanimiva gradiva o zdravi prehrani in telesni dejavnosti, vključno s kuharskimi recepti za zdrave jedi.

Rdeča nit v letošnjem šolskem letu je na temo

DUŠEVNO ZDRAVJE

Duševno zdravje je pogoj za telesno zdravje in za zdravo življenje. Na šoli se bomo posvetili dobrim medsebojnim odnosom,   sodelovanju učiteljev, učencev, staršev ter šolske okolice k čimbolj spodbudnemu šolskem okolju.