Select Page

Pirati plastike so mednarodni projekt, v katerem v okviru Mreže šol Parka Škocjanskih jam sodeluje tudi naša šola. V projektu sodelujejo učenci in dijaki iz Slovenije, Nemčije in Portugalske, ki po skupnem protokolu raziskujejo onesnaženost rečnih brežin. Znanstveniki nato potrdijo in ovrednotijo rezultate ter analize mikroplastike v rekah.

Učenci višjih razredov smo 17. 3. 2023 raziskovali onesnaženost v okolici Reke. Razdelili smo se v skupine in se lotili dela.

Skupina A je raziskovala, koliko plastike se je nahajalo na različnih mestih ob reki tako, da so oblikovali 3 krožnice, ki so se vedno bolj oddaljevale od reke. Da so si delo olajšali, so krožnice odebelili s kuskusom pretečenega roka in odvečnimi palicami najdenimi v bližini. Njihovi cilji so bili, da raziščejo koliko in katere vrste odpadki so najdeni ob reki. Pri raziskavi ni bilo večjih težav, le iskanje manjših mikroplastičnih smeti v krožnici je bilo zahtevnejše. Pri vzorčenju je ekipe motivirala narava, bližina reke, delo na svežem zraku, raziskovanje v naravi, dobra volja ekipe itd. Skupina je našla veliko raznovrstnih smeti različnih velikosti npr. merilni trak, koščke kovine, veliko cigaretnih ogorkov … Iz najdb so sklepali, da te smeti izhajajo iz vaških zabav, dela na polju/njivah, pohodov, igranja otrok ob reki, nekaj je verjetno nenamerno izgubljanje lastnine vaščanov. V delu in projektu so učenci uživali, saj so bili zelo nasmejani in poglobljeni v svoje delo. Odpadki v rekah zelo škodujejo rastlinam, živalim in ljudem, še posebej, če v okolici ni drugih rek ali potokov, saj se živali lahko odžejajo le tam.

Supina B se je razdelila na dve podskupini, se postavila v dve vrsti in vsaka je šla na svoj breg. Označili so si ograjeno območje, kjer so iskali smeti. Odšli so še en krog okoli označenega območja, da bi videli, če je tam kaj več smeti in jih potem pobrali. Njihov cilj je bil, da poberejo vse smeti in jih razvrstijo po kategorijah. Večjih težav ni bilo, vendar manjkalo jih ni, saj je bilo veliko smeti globoko zaritih v strugo reke. Motivirale so jih učiteljice, s tem ko so jim pokazale, kako odpadki škodujejo okolju in živalim. Največ pobranih odpadov je bilo plastičnih in steklenih. Mislijo, da so za največ odpadkov krivi domačini, saj je bilo ob rečni strugi veliko odpadkov povezanih s kmetovanjem in vsakdanjim delom. Za nekatere odpadke pa menijo, da so krivi migranti, saj so našli veliko odpadnih oblačil in obutve. Bili so zelo pridni, saj so pobrali kar nekaj smeti tudi v okolici.

Skupina C je merila delce mikroplastike, ki plavajo v vodi s posebno mrežo, ki so jo namestili. Z metanjem različnih plavajočih stvari v vodo so izmerili hitrost vode, tako da so izmerili čas plavanja na določeni dolžini. Plastične odpadke v vodi so opazovali pol ure. Motivirala jih je ljubezen do narave in želja, da ostane čista še nekaj let. Velikokrat jim ni uspelo izmeriti pravilne hitrosti, ampak niso obupali. Ni jim uspevalo zaradi prenizke vode in zaradi večjih kamnov. Ugotovili so, da meritev hitrosti na 20 metrov ne uspeva, zato so pot skrajšali na 10 metrov. V vodi niso našli odpadkov.

Voda prekriva večino planeta. V morjih in rekah živi veliko različnih organizmov, ki se zastrupijo, ko pojedo odpadke, ki jih mečemo v naravo. Tudi ljudje se lahko zastrupimo, ko pojemo te živali, v katerih je različna mikroplastika. Onesnaženost lahko preprečujemo z manjšo uporabo plastičnih in nerazgradljivih izdelkov v domovih in vsakdanu. 

Poročevalke: Nicole Rolih Morelj, Kaja Vrh, Maša Peruzin, Lana Lazarevič, Nina Rutar, Monika Knez

#pirati-plastike #plastic pirates – go Europe

Dostopnost