Select Page

eOsnovna šola Podgora Kuteževo

Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija

tel:  059 355 130 (tajništvo)   in    059 355 139 (kuhinja)

e-pošta: os.podgora@guest.arnes.si

Št. podračuna pri UJP: SI56 0110 0600 8373 742.

Identifikacijska št.: 12391263

Matična številka šole: 5086 019 000

Organi upravljanja šole

Ravnateljica: Mirjam Vrh mirjam.vrh@guest.arnes.si

Svet šole

3 predstavniki ustanovitelja: Karmen Ličan, Barbara Peruzin, Petra Sedmak Strle

5 pred­stav­nikov šole: Nina Kalc, Nataša Zidar, Stanka Benigar, Petra Celin, Elena Šetina

3 predstavniki staršev: Polonca Iskra, Maja Rutar, Petra Ujčič

Ustanovitelj

Osnovno šolo PODGORA je ustanovila Občina ILIRSKA BISTRICA z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole PODGORA KUTEŽEVO dne 26.04.1997, kar je bilo objavljeno v Uradnih objavah časopisa Snežnik, dne 12.06.1997. Odlok je začel veljati osmi dan po objavi, to je dne 20.06.1997.

Dostopnost