Osnovna šola Podgora Kuteževo

Ne učimo se za šolo, marveč za življenje (Seneka)

Slide Title

Learn More

Novoletne delavnice

Proslava ob otvoritvi prizidka šole

Benetke 2019

Moda nekoč

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 V ENOTE VRTCEV PRI OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, V VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA IN V KONCESIJSKI VRTEC ZAVOD NOTRE DAME V ILIRSKI BISTRICI

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Oddelek za družbene dejavnosti

in

Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica in koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, št. 602-2/2019-18, z dne 11.7.2019, objavljajo
Razpis prostih mest za šolsko leto 2020/2021 v naslednjih programih:

– celodnevni program (9-urni program),

– poldnevni program  (6-urni program)

 

in v naslednjih enotah vrtcev:

  1. enota vrtca pri OŠ Jelšane,
  2. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak,
  3. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo,
  4. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
    5. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje,
  5. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica,
    7. koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.

Vpis bo potekal:

– od 23. marca do 27. marca 2020,
– vsak delovni dan med 7. in 15. uro,
– v sredo, 25. marca 2020, med 7. in 17. uro.

 

Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, na sedežu Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova 25/d, Ilirska Bistrica in na sedežu Zavoda Notre Dame Ilirska Bistrica, Vodnikova ulica 13, Ilirska Bistrica.
Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 18/11). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov  lahko ne glede na razpoložljivo kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2020/21 na podlagi dejanskega vpisa omeji ali razširi obseg  in strukturo programov predšolske vzgoje – tako kvantitativno (število oddelkov) kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi) –  v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje predšolske vzgoje.
Številka: 602-1/2020-1

Datum: 27.2.2020

 

                                                                                             Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                           Emil Rojc, l.r.

NOVICE VRTEC

REZULTATI NATEČAJA

Nagradni natečaj na temo  »KARANTENA« je zaključen. Hvala vsem sodelujočim za tako krasne izdelke. Komisija je imela zelo težko nalogo. Rezultati so tukaj: 1. NAGRADO prejme TAJ KRALJ 2.NAGRADO prejme EMA JURCA 3. NAGRADO prejme Julija Iskra   Še ostali izdelki....

več...

Vrtec na daljavo (4 teden)

PONEDELJEK Z otrokom izberite eno knjigo in jo skupaj preberite. Otroka sprašujte kaj je na slikah, sam naj poimenuje stvari. Naj tudi sam prelista knjigo in naj vam pokaže kaj ga zanima. Nato lahko skupaj z otrokom rišete risbice in tako ustvarite svojo novo...

več...

Socialne igre za celo družino

Socialne igre so pomembne pri oblikovanju identitete, izboljšanju komunikacije s samim seboj in z drugimi ter pri sprejemanju in dajanju povratnih sporočil. Socialne igre niso navadne družabne igre, čeprav se lahko uporabljajo tudi tako. Dosežejo svoj namen, če se o...

več...

Kako kvalitetno preživeti čas z otroki? IDEJA 12

SPOMLADANSKI VENČEK Iz odpadnih škatel od jajc si lahko izdelamo čudovit venček. Iz kartona si izrežemo krog, ki bo osnova venčka. Iz škatel od jajc izrežemo rože ter jih pobarvamo in prilepimo na venček. Z vrvico ga obesimo na vrata ali...

več...

Kako kvalitetno preživeti čas z otroki? IDEJA 11

IGRE S SENCO Iz lepenke izrežemo različne oblike živali, nanje pritrdi-mo palčke (sladoledne ali druge tanjše lesene paličice) za držalo. Uporabimo namizno LED svetilko, ki jo postavimo za nami tako, da meče svetlobo na steno. S figuricami živali pri-povedujemo...

več...

Natečaj za najboljši izdelek

NAGRADNI NATEČAJ Dragi naši otroci! Tako Vas pogrešamo. Pogrešamo vaše vragolije, umetnije, smeh … Da bi pridobile vsaj delček tega, vas vzgojiteljice vabimo k nagradnemu natečaju za najboljšo sliko. Tema je »KARANTENA«. S starši se pogovorite o naslovu in ustvarite...

več...

Kako kvalitetno preživeti čas z otroki? IDEJA 10

Danes, 27.3.2020 obeležujemo svetovni dan gledališča. Na spodnjih povezavi najdete online predstave gledališča FRU-FRU (https://www.hisaotrok.si/predstave-na-daljavo/). Oglejte si lutkovno predstavo, izdelajte lutke in se igrajte gledališče. Zagotovo bo...

več...

Plačevanje vrtca v času zaprtja

Dragi starši naših otrok v vrtcu! Vse šole in vrtci so od 16.3.2020 do preklica zaprti. Obveščamo vas, da se cena programa po okrožnici MIZŠ št. 60300-2/2020 z dne 26.3.2020,  za vse dni od 16. marca zmanjša za celotne stroške neizvajanja programa. Pri izstavitvi...

več...

Kako kvalitetno preživeti čas z otroki? IDEJA 9

Polžje hišice in pomladni sneg Vreme je prav zimsko. Verjetno že vsi res nestrpno pričakujemo pravo pomlad. Oblecimo se toplo in se odpravimo na lov za polžjimi hišicami. Hišice doma še pobarvajte in prikličite pomlad v domu. Pa še ena pesmica o POLŽKU POLŽEK (Mira...

več...

Kako kvalitetno preživeti čas z otroki? IDEJA 8

Kegljanje Dan si lahko popestrimo z zabavno gibalno igro. Potrebujemo žogo in nekaj plastenk, iz katerih bomo naredili keglje. Plastenke lahko napolnimo z vodo, z barvno tekočino (mešanica vode in kakršnihkoli barv) ali kamenčki, ki smo jih nabrali. Plastenke...

več...

NOVICE ŠOLA

Rezultati natečaja “JE UČENJE NA DALJAVO DOLGOČASNO?”

Dragi učenci. Objavljamo rezultate natečaja OŠ Podgora Kuteževo z naslovom »JE UČENJE NA DALJAVO DOLGOČASNO?«. Hvala vsem sodelujočim. Objavljamo 3 zmagovalne prispevke. Prva pesem je delo Lane Vrh iz 6. razreda. Pesem je opremljena z video vsebino, ki si jo lahko...

več...

Učenje na daljavo

Kar naenkrat smo se znašli v čisto novi situaciji, ko nič ni več tako, kot je bilo. Pred nami so novi izzivi, eden od teh pa je učenje na daljavo. Učence višjih razredov smo vprašali, kako so sprejeli nov način dela. Tukaj je zbranih nekaj njihovih odgovorov. »Že od...

več...

Tehniški muzej Slovenije

V sredo 4. 3. 2020 smo učenci od 5. do 9. razreda odšli v Bistro na ogled Tehniškega muzeja Slovenije. Ko smo se z avtobusom pripeljali do Bistre, smo se razdelili v dve skupini. Najprej smo si ogledali nekaj naprav, ki za pogon uporabljajo različne vire energije,...

več...

Šolski ples v maskah

Na pustni torek, 25. 2. 2020, smo predstavniki Šolske skupnosti priredili šolski ples v maskah. Tedne prej smo se dobivali vsak torek zjutraj. Pripravljali smo različne igre in nagrade za zmagovalce in srečelov. Rajanje se je začelo ob 18.00 in trajalo do 21.00....

več...

 OBVESTILA

Rezultati natečaja “JE UČENJE NA DALJAVO DOLGOČASNO?”

Dragi učenci.

Objavljamo rezultate natečaja OŠ Podgora Kuteževo z naslovom »JE UČENJE NA DALJAVO DOLGOČASNO?«.

Hvala vsem sodelujočim. Objavljamo 3 zmagovalne prispevke.

Prva pesem je delo Lane Vrh iz 6. razreda. Pesem je opremljena z video vsebino, ki si jo lahko ogledate s klikom na povezavo.

https://drive.google.com/file/d/1vXRy4tBGyKyiYXacuo6qC8qTUNZN-E_w/view?usp=sharing

Druga pesem in ilustracija je delo Lare Iskra iz 2. razreda.

Tretje delo je pesem in ilustracija Leone Zalar iz 1. razreda.

Natečaj za najboljši video in natečaj za najboljšo pesem

Draga učenka, dragi učenec,

OŠ Kuteževo je v času izolacije pripravila dva natečaja z naslovom »JE UČENJE NA DALJAVO DOLGOČASNO?«.

Prvi je natečaj za najboljši video.

V videu pokaži, kako se organiziraš za učenje, kaj počneš med odmori, kako se na pouk pripravljaš, kaj počneš v prostem času … Film naj bo dolg do 4 min.

Ostalih omejitev ni. Bodi izviren (lutke, animiran film …).

 

Drugi je natečaj za najboljšo pesem.

Pesem naj ima vsaj 3 kitice. Napiši jo lastnoročno in jo ilustriraj. Tema je enaka kot pri filmu.

Svoje izdelke opremi z imenom in priimkom ter jih do 5. 4. 2020 pošlji na naslov valen.anja@gmail.com.

Zmagovalni izdelki bodo objavljeni na spletni strani OŠ Kuteževo ter bodo nagrajeni.

Želimo ti zabavno in ustvarjalno delo!

Kolektiv OŠ Podgora Kuteževo

Dragi učenci, spoštovani starši!
Prvi teden izobraževanja na daljavo je za nami. Verjamemo, da vam je bilo težko, a smo imeli tudi učitelji kar nekaj preglavic, da smo se prilagodili novemu načinu dela. Vendar zavedamo se, da vsaka novost terja kar nekaj časa, da jo osvojimo.
Zahvaljujem se vam za odzivnost, za podporo, ki jo izkazujete nam in svojim otrokom. več…