Zaposleni

UČITELJI PREDMET, RAZRED E-NASLOV
Mirjam Vrh KE 8.,9., svetovalno delo mirjam.vrh@guest.arnes.si
Magdalena Logar razredničarka 3., 4., JV, int.dejavnost magdalena.logar@guest.arnes.si
Marija Štemberger 1. in 2., razredničarka, JV, int.dejavnost marija.stemberger@guest.arnes.si
Andreja Mršnik učiteljica v 1. in 2.,  ŠPO,PB,JV
Jana Smajla MAT: 5. – 9., FIZ: 8.-9.
Marijana Fidel TIT 6-8 razred
Nina Kalc NIT: 5., 6., NAR: 7.,GOS 5., 6. , PB
BIO: 8., 9., izbirni predmet, organizator šol. prehrane
nina.kalc@guest.arnes.si
Andreja Rolih SLJ: 7., 8., 9., ZGO: 6.-9, PB, int.dejavnost  andreja.rolih1@guest.arnes.si
Nataša Zidar TJA: 4. – 9., GEO: 6. – 9., DKE, razredničarka 5.- 6..razred, izbirni predmet  natasa.zidar@guest.arnes.si
Stanka Benigar LUM: 3. – 9., PB, izbirni predmet, razredničarka 7.  razred, int.dejavnost  stanka.benigar@guest.arnes.si
Brigita Boštjančič Baša SLJ 5., 6., knjižničarka, izbirni predmet, int. dejavnost  brigita.basa@gmail.com
Sara Štrancar GUM: 5. – 9., PB,  pevski zbor
Ivan Majcan računalnikar  imajcan@gmail.com
Rihard Udovič ŠPO: 5. – 9., izb.predmet rihard.udovic@guest.arnes.si
Andrja Batista Zeljkovič NIP nemščina, JV, DRU 4,5

 

 
OSTALI STROKOVNI SODELAVCI

Anja Valenčič Šremberger

*nadomešča Alenko Rutar

pedagoginja
Maja Hrvatin Gorjanc logopedinja
Veronika Krečič specialna pedagoginja
TEHNIČNO OSEBJE
Sanja Kandare računovodkinja in tajnica oskutezevo@gmail.com
Patricija Šlosar kuharica
Bojana Babuder kuharica
Ivan Ličan hišnik
Grozdana Rutar čistilka
Elena Šetina čistilka
Meliha Ahmetašević  čistilka.