Select Page
UČITELJI PREDMET, RAZRED E-NASLOV
Mirjam Vrh KE 9., svetovalno delo mirjam.vrh@guest.arnes.si
Stanka Benigar TIT 6. – 8 , LUM: 6. – 9., izbirni predmet, interesna dejavnost stanka.benigar@guest.arnes.si
Brigita Boštjančič Baša SLJ 5., 7. razred, knjižničarka, izbirni predmet, int. dejavnost, razredničarka 8. razred brigita.basa@gmail.com
Tamara Brozina PB
Sara Česnik GUM: 6. – 9.,  pevski zbor sara.cesnik@guest.arnes.si
Nina Kalc NIT: 5., NAR: 6., 7., GOS 5., 6., PB, BIO: 8., 9., izbirni predmet, organizator šol. prehrane, razredničarka 9. razred, interesna dejavnost nina.kalc@gmail.com
Mateja Luzar razredničarka 2., 3. razred mateja.luzar1@guest.arnes.si
Ivan Majcan računalnikar imajcan@gmail.com
Sandra Palcich MAT: 6. – 9., FIZ: 8.-9. sandra.palcich@guest.arnes.si
Simona Pezdir razredničarka 1. razred simona.pezdir@gmail.com
Andreja Rolih SLJ: 6., 8., 9., ZGO: 6.-9., PB, int. dejavnost, JV, razredničarka 6, 7. raz.  andreja.rolih1@guest.arnes.si
Ines Šestan Učitelj PB
Mateja Štefančič razredničarka 5. razred, int. dejavnost mateja.kocevar@guest.arnes.si
Špela Tomšič Razredničarka 4. razred spelaa.1.2@gmail.com
Rihard Udovič ŠPO: 6. – 9., izb. predmet rihard.udovic@guest.arnes.si
Nataša Zidar TJA: 6. – 9., GEO: 6. – 9., DKE, izbirni predmet natasa.zidar@guest.arnes.si
 
OSTALI STROKOVNI SODELAVCI
 Alenka Rutar inkluzivna pedagoginja alenka.suban@guest.arnes.si
Maja Hrvatin Gorjanc logopedinja
Neža Ceglar Učitelj za dodatno strokovno pomoč
TEHNIČNO OSEBJE
Eva Štefančič računovodkinja, tajnica eva.stefancic1@guest.arnes.si
Patricija Šlosar kuharica
Bojana Babuder kuharica
Ivan Ličan hišnik
Grozdana Rutar čistilka
Elena Šetina čistilka
Meliha Ahmetašević čistilka
Dostopnost