STROKOVNI DELAVCI PREDMET/PODROČJE E-NASLOV
Mirjam Vrh ravnateljica, KEM: 8.–9. r., svetovalno delo mirjam.vrh@guest.arnes.si
Marija Štemberger razredničarka 1. r., JV, int. dejavnost marija.stemberger@guest.arnes.si
Magdalena Logar razredničarka 2. in 3. r., JV, int. dejavnost magdalena.logar@guest.arnes.si
Tina Kaluža razredničarka 4. in 5. r., angleščina: 1.–3. r., JV tina.kaluza12345@gmail.com
Andreja Mršnik LUM: 2.–5. r., ŠPO: 2.–3. r. andreja.mrsnik@gmail.com
Maja Psič spremljevalka
Nataša Zidar razredničarka 6. in 7. r., TJA: 4.–9., GEO: 6.–9., DKE: 7.–8. r., izbirni predmet natasa.zidar@guest.arnes.si
Nina Kalc razredničarka 8. in 9. r., GOS: 5.–6. r., NAR: 7. r., BIO: 8.–9. r., izbirni predmet, organizator šol. prehrane, JV, PB nina.kalc@gmail.si
Andreja Batista Zeljkovič nemščina: 4.–9. r. andreja.batista@gmail.com
Stanka Benigar LUM: 6.–9., PB, izbirni predmet, int. dejavnost stanka.benigar@guest.arnes.si
Brigita Boštjančič Baša – na materinskem dopustu, nadomešča jo Janja Raspor SLO: 4.–5. r., izbirni predmet, knjižničarka, PB, int. dejavnost brigita.basa@gmail.com
janja.raspor@guest.arnes.si
Sara Česnik GUM: 4. – 9., PB,  pevski zbor sara.cesnik@guest.arnes.si
Marijana Fidel TIT: 6.–8. r.
Andreja Rolih SLO: 6.–9., ZGO: 6.–9, JV, int. dejavnost andreja.rolih1@guest.arnes.si
Jana Smajla MAT: 6.–9., FIZ: 8.–9., PB jana.smajla@guest.arnes.si
Rihard Udovič ŠPO: 6.–9., izb. predmet rihard.udovic@guest.arnes.si
Alenka Rutar svetovalna delavka, pedagoginja alenka.rutar@guest.arnes.si
suban.alenka01@gmail.com
Maja Hrvatin Gorjanc logopedinja
Veronika Lokar specialna pedagoginja
Ivan Majcan računalničar imajcan@gmail.com

 

TEHNIČNO OSEBJE
Sanja Kandare računovodkinja in tajnica oskutezevo@gmail.com
Vanesa Šestan računovodkinja in tajnica
Patricija Šlosar kuharica
Bojana Babuder kuharica
Ivan Ličan hišnik
Grozdana Rutar čistilka
Elena Šetina čistilka
Meliha Ahmetašević čistilka