Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI NA OŠ PODGORA, KUTEŽEVO

Šolsko leto 2017/2018

 VRSTA DEJAVNOSTI NOSILCI IN IZVAJALCI
Literarno-novinarski krožek Andreja ROLIH
Planinska skupina Marija ŠTEMBERGER, Nataša Zidar
Prometni krožek Stanka Benigar
Gasilski krožek GD Podgora
Folklora Magdalena LOGAR
Šolska skupnost Nataša ZIDAR
Krožek RK, prva pomoč, sladkorna bolezen Nina Kalc
Pevski zbor (otroški in mladinski) Sara ČESNIK
Angleška bralna značka Andreja Mršnik, Nataša Zidar
Bralna značka Andreja ROLIH, Brigita BOŠTJANČIČ BAŠA, razredne učiteljice
Gledališki krožek Brigita  BOŠTJANČIČ BAŠA
Nogomet Nogometni klub
Rokomet Rokometni klub
Košarka KK Plama pur
Plesna skupina BLACK CATS Janja Raspor
Računalniški krožek Nina Kalc
Male sive celice Nataša Zidar