Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev šole.

Sestavljen je tako, da ima vsak razred po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

V svetu staršev je tudi predstavnik staršev vrtca posameznega oddelka.

Za šolsko leto 2019/2020 so izvoljeni naslednji člani Sveta staršev:

Oddelek Predstavnik
1. razred ANJA ŽELE
2. razred PETRA UJČIČ
3. razred TJAŠA POKLAR
4. razred LEA JAKSETIČ
5. razred KATJA ŠTEMBERGER
6. razred TINA ŠTEMBERGER
7. razred BOJANA BABUDER
8. razred VERONIKA RUTAR
9. razred IVAN LIČAN
vrtec NEŽA POLANC
vrtec MAJA RUTAR
vrtec DOLORES ISKRA