ANA FAJDIGADARJA JAKSETIČMATEJA MATKOHELENA CELINZa organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev šole.

Sestavljen je tako, da ima vsak razred po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

V svetu staršev je tudi predstavnik staršev vrtca posameznega oddelka.

Za šolsko leto 2019/2020 so izvoljeni naslednji člani Sveta staršev:

Oddelek Predstavnik
1. razred PETRA VOGRIN
2. razred HELENA CELIN
3. razred MATEJA MATKO
4. razred DARJA JAKSETIČ
5. razred ANA FAJDIGA
6. razred JANA PROSENo
7.razred KSENIJA FABEC
8. razred TINA ŠTEMBERGER
9. razred ANDREJA BATISTA ZELJKOVIČ
vrtec TINA GRLJ
vrtec DARIJA BUTINAR
vrtec TAMARA KNEZ

 

Dostopnost