Poklicna orientacija

Izbira poklica oz. nadaljnjega izobraževanja je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Učenec si mora za odločitev o svojem poklicu vzemite dovolj časa in zbrati dovolj informacij, ki mu bodo pomagale pri končni odločitvi.

Pri izboru poklica stoji učencu ob strani njegova družina in šola. Ena izmed nalog osnovne šole je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje pri tem pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj poklicne orientacije.

V proces poklicne orientacije so vključeni učenci, učitelji, svetovalni delavec in starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba. Proces se konča z individualnim svetovanjem učencem in opozarjanjem na optimalne možnosti na posameznih poklicnih področjih.

Od leta 2013 se v luči varčevanja ne izvaja več testiranje MFBT v osmem razredu, s čimer smo izgubili en vir informacij o sposobnostih otroka.

Program poklicne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:

– informiranje,

– organizacijo raznih ogledov srednjih šol, podjetij, ustanov  in udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo srednje šole,

– zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja,

– izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše,

– individualno svetovanje za učence in starše,

– pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju.

Pomembne informacije o nadaljnjem izobraževanju, so dostopne na spodnjih spletnih straneh:

o   Na spletni strani MOJA IZBIRA boste dobili skoraj vse informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev: http://www.mojaizbira.si/poklici.

o   Spletna stran MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, kjer boste našli Pravilnik o vpisu v srednje šole, Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, tabelo za izračun točk, arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/.

o   Če vas podrobneje zanimajo srednješolski izobraževalni programi, poglejte na http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/index.htm.

Objava srednješolskih izobraževalnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembe ter njihovo vsebino:

a) Splošni del

1. Izobraževalni program

2. Cilji izobraževalnega programa

3. Trajanje izobraževanja

4. Vpisni pogoji

5. Obvezni načini ocenjevanja znanja

6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

7. Nacionalne poklicne kvalifikacije

 

b) Posebni del

1. Predmetnik

2. Izvedba izobraževalnega programa

3. Znanje izvajalcev

4. Katalogi znanja, učni načrti in izpitni katalogi

 

o   IZIDA, informacijski, izobraževalni in svetovalni center je zasebna, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na področju razvoja karierne orientacije in izvaja dejavnosti na tem področju, kot so poklicna in karierna svetovanja, razvijanje poklicnih interesov, spoznavanje poklicev, usposabljanja strokovnih delavcev, ocenjevanje kadra v podjetjih, ocenjevanje primernosti kandidatov za zaposlitev ter karierno načrtovanje mladih in odraslih http://www.izida.si/.

 

o   ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE z veliko pomembnimi informacijami, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisih poklicev:
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev.

 

o   CIPS – CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE je del Kariernega središča, ki je namenjen mladini in vsem drugim, ki načrtujete svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujete za svoje odločanje prave informacije http://www.cpi.si/.

 

o   e-SVETOVANJE vam bo s pomočjo spleta pomagalo pri izboru vaše poklicne poti. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/.

 

o   Zakon o štipendiranju najdete na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765.

 

o   Na spletni strani DIJAŠKI.NET boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo http://www.dijaski.net/.

 

o   Na strani FILTERNET boste našli različne uporabne informacije za mlade in video predstavitve različnih poklicev: http://filternet.si/os/videi/.

 

o   “TO BO MOJ POKLIC” – RTV SLO

KRATKI FILMI O RAZLIČNIH POKLICIH

http://www.rtvslo.si/iskalnik/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=25509.

 

o   RAČUNALNIŠKI PROGRAM ”KAM IN KAKO”

Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši? Interaktivni računalniški program za izbor poklicev je dostopen na spodnji povezavi: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako.

 

Alenka Rutar, svetovalna delavka