Select Page

Zdrava šola

Projekt »ZDRAVA ŠOLA« (vodja Stanka Benigar):

Nadaljevali bomo z  aktivnostmi projekta Zdrava šola, saj s tem učence navajamo na zdrav način življenja. V letošnjem šolskem letu želimo projekt zdrave šole razumeti kot dodano vrednost skrbi za zdravje in zdravju naših učencev nasploh, s poudarkom na odgovornosti. Zdravje učencev posebej duševno zdravje predstavlja rdečo nit za vse dejavnosti, ki jih bomo izvedli kot Zdrava šola v naslednjem šolskem letu. Izvajali bomo naslednje dejavnosti:

▪     spodbujanje nekajenja,

▪     otroci za varnost v prometu

▪     skrb za šolsko okolje,

▪     prva pomoč in preprečevanje nezgod-preprečiti možne nezgode v šol. okolju,

▪     varno izpostavljanje soncu-zagotoviti varno izpostavljanje sončnim žarkom,

▪     kje smo kot zdrava šola?- približati projekt vsem na šoli,

▪  to sem jaz-izpostaviti pomen in skrb za zdravje – poudarek na gibanju – kolesarjenje,

▪     obeležitev svetovnih dni – vzpodbuditi pomen skrbi za lastno zdravje s tematskimi aktivnostmi,

▪     o tebi – spodbuditi razmišljanje o lastnem telesu, puberteta.

Dostopnost