V sredo, 10. 6. 2020, smo učenci od 5. do 9. razreda imeli naravoslovni dan Raziskovanje organizmov v okolici šole. Učenci 5. in 6. razred so spoznavali drevesne vrste, prešali travniške cvetice, jih poimenovali, opazovali cvetove in jih risali. Pri delu jih je najprej zmotil dež, zato so se morali hitro vrniti. Učenci 7. razreda so lovili travniške živali in jih opazovali pod lupo ter jih opisali in razvrstili. Izdelali so plakate, na katerih so predstavili stonoge, žuželke, pajkovce, kolobarnike, gliste in polže. Učenci 8. razreda so spoznavali mikroskop in mikroskopirali, si izdelali mikroskopski preparat, opazovali rastlinske in živalske vrste pod mikroskopom ter spoznavali bakterije, glive… Učenci 9. razreda so opravili analizo vode iz različnih predelov Kočanije. Začeli so s teoretičnim delom in se pogovarjali o razširjenosti, onesnaženosti in porabi vode ter mikroplastiki. Sledila je analiza vode. Pri fizikalni so ugotavljali posebnosti vode: led(gostota), taljenje in spremembo tališča. Pri kemijski so preučevali 4 različne vzorce vode iz vodotokov: Trpčane, Zabiče, Podgraje in Kuteževo. Analizirali so pH, skupno trdoto, nitrite in nitrate ter fosfate. Nekateri od teh kažejo na onesnaženost. Te dni pa je bilo veliko dežja in so se verjetno odplake iz hiš, ki se stekajo v potoke in reke sprane in odplavljene. Povišanost pH v Kuteževski in Zabiški vodi nakazuje na prisotnost čistil. Glede na nitrite in nitrate je voda čista. Tudi fosfatov je bilo malo. Pri biološki analizi smo odšli na teren in vzeli dva vzorca vode iz reke. Ličinka kačjega pastirja je pokazatelj čistosti vode. Ostalih organizmov nismo našli, ker je bila voda zelo deroča, saj je bilo pred tem veliko padavin. Raziskovanje je bilo zelo poučno in zanimivo.

Nikolina Sedmak, 8. r. in devetošolci

Dostopnost