V okviru Ekošole smo se vključili v projekt Hrana ni za tjavendan, da bi ugotovili, v kolikšni meri je zavržena hrana problem na naši šoli.

Cilji projekta so zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane (hrana ni in ne sme biti odpadek), spodbuditi uporabo neporabljene hrane, pravilno odlaganje ostankov in povečati odgovorno ravnanje s hrano.

Učenci bodo v marcu opravljali meritve zavržene hrane pri malici in kosilu, ugotavljali, katera hrana ostaja in zakaj ter iskali rešitve za zmanjšanje količine odpadne hrane.

Dostopnost