V letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. V tednu od 23. do 27. septembra 2019 smo spremljali prihode učencev v šolo. Pri aktivnosti nas je spremljala navihana kokoška Rozi. Učence je spodbujala, da vsakodnevno potujejo oz. v šolo prihajajo na trajnostne načine: peš, s kolesom, s šolskim kombijem ali v sopotništvu. Njen lik spominja na obliko naše države in tako še dodatno motivira k zavedanju pomena ohranjanja našega okolja.

Rezultat iskanja slik za kokoška rozi

Cilj, ki smo si ga na začetku akcije zastavili, smo presegli, zato pohvale vsem sodelujočim, ki so se odlično izkazali. S tem so pripomogli k zmanjšanju prometa, večji prometni varnosti v okolici šole, čistejšemu okolju ter ob tem krepili svoje zdravje in dobro počutje. Naša kokoška Rozi si je tako prislužila srebrno medaljo. Izbrali smo tudi zmagovalni razred: to so petošolci, ki so vse dni v tednu dosegali največji delež trajnostnih prihodov.

Želimo si, da bi trajnostni načini prihoda postali naša navada, saj so dobra popotnica k večji samostojnosti, boljši organiziranosti in odgovornosti.

Dostopnost