Select Page

Prosta igra je spontana dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi svojega zadovoljstva. Predstavlja zelo pomemben del otrokovega življenja, saj se prek nje nauči spoznavati sebe in svet, ki ga obdaja. Vzgojiteljice se tega zelo dobro zavedamo, zato en dan v tednu vedno namenimo igri. Igralni dan organiziramo po urejenih kotičkih. Ti kotički so zasnovani tako, da omogočajo otrokom prosto izbiro aktivnosti, glede na njihove interese.

S pomočjo igre otroci poskušajo razumeti druge, jih posnemati in se jim prilagajati. Pri tem uporabljajo igrače, ki poosebljajo ideje, ljudi, živali in stvari, ali pa se prosto igrajo brez igrač. Prav je, da jim pustimo, da se igrajo na svoj način, da jih pri tem spodbujamo in da se vključimo v prosto igro le takrat, ko otroci potrebujejo pomoč. Prosta igra namreč ne sme biti manjvredna, pač pa vsaj enakovredna načrtovanim in vodenim dejavnostim.

Tudi naše Sovice se z veseljem vključujejo v vse organizirane in vodene aktivnosti, še raje pa se preprosto samo igrajo.

Petra in Eva

Dostopnost