Select Page

Projekt Davčno opismenjevanje mladih (FURS)

Projekt Davčno opismenjevanje mladih (FURS)

Ključni cilj projekta sta krepitev davčne kulture, s poudarkom na izobraževanju otrok in mladostnikov ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote. Zavedanje pomena davkov v vsakdanjem življenju vodi do večje blaginje za celotno družbo, v kateri živimo in je pomemben del aktivnega in odgovornega državljanstva, za katerega si prizadevamo. Projekt izvajajo uslužbenci Finančne uprave republike Slovenije v obliki predavanj, ki trajajo dve šolski uri in vključujejo različne oblike podajanja tematike o davkih: prezentacija, animacije, kratki filmi, pogovor… Vsebina je prilagojena starosti učencev in zajema kratek pregled zgodovine davkov, predstavitev davkov v vsakdanjem življenju, pomen plačevanja davkov za našo skupno blaginjo ter predstavitev družbenih posledic, kadar pride do izogibanja izpolnjevanja davčnih obveznosti. Predstavijo tudi spletno platformo Evropske komisije TAXEDU, ki je namenjena mladim v Evropski uniji.

Izvedli bomo tudi druge delavnice in predavanja, katera se nam zdijo koristna za učence in se pojavijo tekom šolskega leta.

  • V sodelovanju s Centrom za socialno delo Ilirska Bistrica bodo njihove delavke na naši šoli izvedle delavnice na temo medsebojnih odnosov – 2 delavnici v jesenskem času in 2 delavnici v spomladanskem času za učence od 1. do 9. razreda. 
  • Za učence od 1. do 3. razreda bomo tako kot v lanskem šolskem letu gostili Teater za vse, ki za učence pripravi poučne lutkovne predstave:
    • 1.sept ob 8.30 ŠIVILJA IN ŠKARJICE –      4. dec ob 8.45 ZIMSKA PRAVLJICA
    • 28.jan ob 8.45 VRANA IN GLASBA
    • 18.marec ob 8.45 PRI ZOBOZDRAVNIKU
  • »NE nasilju in drogam, DA prijateljstvu in pozitivnim vzornikom« Za učence 3.-7.razreda bomo organizirali delavnice »O nasilju malo drugače«, za učence 8. do 9. razreda pa »NE nasilju« in »NE drogam«. Cilj predavanj je seznaniti s pravili obnašanja do soljudi ne glede na njihovo narodnost, raso ali vero; s pomenom prijateljskih vezi, ki so pomembne v različnih življenjskih situacijah; osveščati o posledicah nepravilnega obnašanja do soljudi; o škodljivostih in posledicah zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog; spodbujati k spoštovanju tuje lastnine in samozaščitnem obnašanju, k ukrepanju, v kolikor so priča takim dogodkom; vplivati na zmanjšanje primerov nasilnega vedenja med mladostniki in kriminalnih dejanj.
Dostopnost