Izbirni predmeti 2020/2021

Pozdravljeni starši in učenci ter učenke,

Tudi za naslednje šolsko leto 2020/21 smo učiteljice in učitelji pripravili seznam izbirnih predmetov, za katere se boste odločili, da jih učenec/ka obiskuje glede na svoj interes oziroma zanimanje.

Učencem od 4. do 6. razreda šola nudi neobvezni izbirni predmet Umetnost in Nemščina. To pomeni, da si učenec/ka lahko izbira en ali drugi predmet. Če se odloči obiskovati predmet, ga je dolžan obiskovati celo šolsko leto. Ali se bo predmet izvajal ali ne, pa ugotovimo z anketo, ki jo bomo izvedli v maju. Opis predmetov je nazorno predstavljen v zloženki.

Učencem 7. do 9. razreda šola ponuja več različnih predmetov, obvezne izbirne in neobvezni izbirni predmet Nemščina. Navodila za izbiro in opis vseh izbirnih predmetov je predstavljen v publikaciji izbirnih predmetov. Kateri izbirni oz. neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu, pa bomo ugotovili s pomočjo ankete, ki jo bomo izvedli v maju.

O izvajanju ankete vas bomo dodatno obvestili.

Izbirni predmeti publikacija
Zloženka nemščina
Zloženka umetnost