Select Page

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju knjižnic.  

Projekt pripravlja Javna agencija z knjigo RS v sodelovanju v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev. V letošnjem šolskem letu poteka projekt za sedmošolce že osemnajstič.

V torek, 17. 10. 2023, so učenci 7. razreda o okviru projekta obiskali nam najbližjo splošno knjižnico. Knjižničarke so jih prijazno sprejele in predstavile Knjižnico Makse Samsa kot eno izmed splošnih knjižnic. Povzele so tudi nekaj bistvenih informacij v zvezi z zgodovino knjižnice in knjižničarstva na Ilirskobistriškem in predstavile pesnico Makso Samsa, po kateri je knjižnica tudi poimenovana. Predstavljena jim je bila možnost vpisa v knjižnico, pogovorili pa so se tudi o primernem obnašanju v knjižničnih prostorih. V nadaljevanju so se seznanili z oddelki in postavitvijo gradiva na policah. Z zanimanjem in posebnimi rokavičkami so si ogledovali bibliofilske izdaje, članke iz serijskih publikacij, domoznanske razglednice, rokopise in faksimile.

Spoznali so COBISS in se učili iskanja gradiva v katalogu in nato na knjižnih policah. Knjižničarka jih je seznanila s projektom Rastem s knjigo. Ob zaključku jih je spodbudila k branju leposlovnega gradiva; v dar so dobili knjigo Modri otok slovenske avtorice Irene Androjna ( z naslovno ilustracijo Eve Mlinar, Mladinska knjiga založba d.d.). Besedilo je v letošnjem letu izbrano tudi za tekmovanje učencev 8. in 9. razreda s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje.

Dostopnost