V oktobru, mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, smo knjižničarji lahko organizirali različne dejavnosti, s katerimi uporabniki pridobivajo na znanju, razvoju pismenosti in kritičnega mišljenja ter strpnosti. V knjižnici so lahko ustvarjalni, kritični, se zabavajo, sproščajo, umirijo, razmišljajo, izražajo, povezujejo …

S »praznovanjem« smo v naši šoli pravzaprav začeli že v začetku septembra, saj se je knjižnica preselila v nov, čudovit prostor. Učenci, zaposleni, otroci iz vrtca in drugi obiskovalci so si z zanimanjem in navdušenjem ogledovali »novo knjižnico«. V oktobru smo letošnje geslo »Povezovanje skupnosti in kultur« povezali tudi s tednom otroka.

Otroci iz dveh skupin vrtca, in sicer Čebelice in Medvedki, so me povabili na skupno druženje. Ob slikanici sem jim pripovedovala pravljico Tiho, tukaj beremo.

Najmlajše otroke iz vrtca sem povabila v knjižnico. Najprej so si ogledali slikanice za najmlajše, še posebej zanimiv pa je bil kotiček za branje. Na mizo sem jim pripravila različne kartonke, ki so si jih z zanimanjem ogledovali.

Prvošolce sem prvič sprejela v knjižnici, predstavila sem jim sam prostor, pomen in dejavnosti v šolski knjižnici, pa tudi na pravila lepega vedenja v knjižničnih prostorih nismo pozabili. Razdelila sem jim knjižnične izkaznice in pogovorili smo se o načinu izposoje ter vračanja knjig. Pripovedovala sem jim pravljico, nato smo si razdelili vloge in pravljico dramatizirali. Učenci redno obiskujejo  šolsko knjižnico in si izposojajo slikanice.

Z učenci drugega razreda smo po ogledu knjižnice najprej ponovili, kako poteka izposoja ter pravila obnašanja v naši knjižnici. Sledilo je pripovedovanje pravljice Tiho, tukaj beremo. Nato so učenci izdelovali knjižne kazalke (tema: šolska knjižnica ali pravljica). Kazalko so lahko podarili.

Tretješolci so si v knjižnici bolj natančno ogledali postavitev knjižničnega gradiva. Zanimali so jih leksikoni, enciklopedije, knjiga rekordov, knjige o športu (pričakovano je bila v ospredju košarka). Pogovarjali smo se o knjižnicah in pomenu branja. Prebrala sem jim dve zgodbi iz knjige Nisem smrklja. Ob poslušanju so se zabavali. Po pogovoru o prebranem so učenci v knjižnici poiskali že znane knjige, ki so jih brali in so jim bile še posebej všeč. Izdelali so seznam knjig, ki jih priporočajo v branje. Seznam smo objavili na oglasni deski.

Z učenci sedmega razreda smo mesec šolskih knjižnic povezali z nacionalnim projektom Rastem s knjigo. Obiskali smo Knjižnico Makse Samsa v Ilirski Bistrici.

Dostopnost