Select Page

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.  Projekt pripravlja Javna agencija z knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev. V šolskem letu 2017/2018 poteka projekt za sedmošolce že dvanajstič, za dijake prvih letnikov pa osmič.

V torek, 3. 10. 2017, so učenci 7. razreda o okviru projekta obiskali nam najbližjo splošno knjižnico – Knjižnico Makse Samsa v Ilirski Bistrici. Na začetku so jih knjižničarke prijazno sprejele in predstavile knjižnico kot eno izmed splošnih knjižnic. Povzele so tudi nekaj bistvenih informacij v zvezi z zgodovino knjižnice in knjižničarstva na Ilirskobistriškem in posebej predstavile pesnico Makso Samsa, po kateri je knjižnica tudi poimenovana. Ogledali so si njene pesniške zbirke in izdajo uglasbenih pesmi ter stalno razstavo o pesnici. Predstavljena jim je bila možnost vpisa v knjižnico, pogovorili pa so se tudi o primernem obnašanju v knjižnici.

V nadaljevanju so se seznanili z oddelki v knjižnici in postavitvijo gradiva na policah. Nekaj več časa so namenili domoznanskemu gradivu, ki so si ga učenci z zanimanjem in posebnimi rokavičkami lahko tudi ogledovali (faksimili, bibliofilske izdaje, članki iz serijskih publikacij, domoznanske razglednice).

Sledilo je knjižnično-informacijsko opismenjevanje učencev. Spoznali so vzajemni katalog COBISS/OPAC in se kasneje na praktičnih primerih učili iskanja gradiva v katalogu COBISS in nato na knjižnih policah.

Knjižničarka jih je seznanila s projektom Rastem s knjigo. Ob zaključku jih je spodbudila k branju leposlovnega gradiva; v dar so dobili knjigo Zvezde vabijo slovenskega književnega ustvarjalca Mihe Mazzinija. Knjiga je leta 2016 dobila nagrado modra ptica, in sicer za najboljši mladinski roman.

Zgodbo jim je knjižničarka na kratko predstavila, nato pa je sledil ogled kratkega filma o podarjeni knjigi, ob katerem so se učenci zabavali.

Knjižničarkam smo se prijazno zahvalili in se pred odhodom domov odpravili še do »bistrškega slapa Sušca«.

Knjižničarka: Brigita Boštjančič Baša

Dostopnost