Tudi letos so učenci 5. razreda sodelovali v projektu Varno na kolesu. V sklopu projekta so pregledali domača kolesa in ugotavljali, kaj vse mora imeti kolo, če želimo, da je varno. Opazovali smo tudi okolico in napisali krajši sestavek o varnosti in nevarnih cestnih odsekih. Ko so projekt uspešno zaključili, so se udeležili tudi regijskega srečanja “Varno na kolesu”, ki je bilo 21.4.2017 na Osnovni šoli Martina Krpana v Ljubljani. Za uspešno končan projekt smo vsi dobili darilo.

      mentorica: Stanka Benigar

Dostopnost