Select Page

Spoštovani!

IMG_6072Zaključila se je velika osveščevalno-nagradna akcija zbiranja odrabljene električne in elektronske opreme.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri akciji in pripomogli k temu, da smo zbrali zajeten kup opreme in s tem širili zavedanje, da je ločeno zbiranje električne in elektronske opreme pomembno za ohranjanje našega okolja.

Rezultati akcije so dostopni na spletni strani http://surovina.si/si/

Prosimo Vas še, da izpolnite anketo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo na povezavi:  http://e-odpadki.zeos.si/uvodna-stran/anketa-navade-potro%C5%A1nikov.html

Dostopnost