V petek, 28.11.2014, smo se 6. šolsko uro dobili v učilnici zgodovine na prvem šolskem parlamentu. Prisotni smo bili predstavniki Šolske skupnosti ter ravnateljica. Predstavili smo dosedanje delo Šolske skupnosti, predvsem aktivnosti v Tednu otroka (sprejem prvošolčkov, izvedba ankete o vključenosti v interesne dejavnosti) ter aktualno akcijo zbiranja odrabljenih družabnih iger, ki jih bomo poslali društvu Ela v afriško državo Malavi. Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2014/15 je Izobraževanje in poklicna orientacija.

nov. 2014 082 nov. 2014 081

 

Tako nas je v kratki anketi zanimalo, kaj si učenci naše šole želijo postati, ko odrastejo. Kot kažejo rezultati bomo v prihodnje imeli največ frizerk, učiteljic, veterinarjev, kmetov in vzgojiteljic. (Prav zanimivo bi bilo anketo ponoviti čez 15 let!) Vsekakor zanimiv nabor poklicev. Razmišljali smo o tem, kaj vpliva na odločitev otroka oz. najstnika glede svoje poklicne usmerjenosti. Zdi se, da si večinoma izberemo poklice, s katerimi se srečujemo v našem vsakdanjem življenju. Tako ni odveč namig, da se tekom šolanja učence seznani z kar najbolj različnimi poklici. Na samo odločitev pa lahko vpliva tudi vključenost v interesne dejavnosti, saj preko njih učenci izražajo in razvijajo svoj ustvarjalni potencial. Šola bi tako morala ponuditi brezplačne interesne dejavnosti, ki ne spodbujajo socialnega razločevanja.

nov. 2014 083

Šolski parlament bomo v tem šolskem letu organizirali še enkrat, predvidoma v mesecu marcu.

Šolska skupnost 

 

Dostopnost