IMG_22168. 10. 2014 smo imeli učenci višjih razredov naravoslovni dan na Ljubljanskem barju.

Ljubljansko barje se razteza od Ljubljane pa do Brezovice, Vrhnike, Borovnice, Loga, Škofljice ter Jezera. To ni več barje v pravem pomenu besede, saj so ga izsušili. V spremstvu vodičke smo spoznavali zgodovino tega območja in naravne posebnosti.

Najprej smo si na Igu ogledali stalno razstavo o koliščarjih, prvih prebivalcih Barja. Njihova naselja imenujemo kolišča ali mostišča, ker so bile hiše postavljene na kolih. Na razstavi smo videli maketo naselja in razne replike predmetov, ki so jih našli na tem območju, med njimi je bil tudi ižanski idol ter najstarejše znano kolo z vrtljivo osjo na svetu.

Kasneje smo si ogledali prve štiri postaje Koščeve učne poti, ki vodi po naravnem rezervatu -Iškem morostu. Tu smo spoznavali pester živalski in rastlinski svet. Na barju imajo velik pomen mejice in osamljeni grmi zaradi živali (plazilci, ptiči, divjad, želve…), ki se skrijejo tja. Gospodarji travnikov morajo pri košnji zelo paziti, da ne poškodujejo ptic. Kositi morajo iz sredine proti robovom, da  živali lahko varno zbežijo. Na Ljubljanskem barju rastejo tudi tujerodne rastline. To pomeni, da so k nam prišle iz tujine. Te rastline se hitro razmnožujejo in spodrivajo naše domače vrste. Tu živijo tudi vrste živali, ki jih drugod po Sloveniji in Evropi le še redko srečamo. To so: veliki škurh, močvirska sklednica, brjanski okarček … Teh živali je vedno manj, ker človek uničuje njihovo okolje.

Ob koncu ekskurzije smo se ustavili še pri Podpeškem jezeru oz. Jezeru pod sv. Ano. Jezero je eno najglobljih v Sloveniji. Podzemno odtok  je bil raziskan do globine 51 metrov.

V Črni vasi smo videli še čudovito Cerkev sv.  Mihaela, ki je bila narejena po načrtih Jožeta Plečnika. Zaradi močvirja stoji cerkev na pilotih, dostop do vhoda ima obliko mostu. Narejena je iz preprostih materialov: opeke, lesa in kamna. Posebnost cerkve je tudi to, da je vzdolžna os krajša od prečne in da stoji oltar na sredini.

IMG_2204

IMG_2208

Dostopnost