Select Page

Učenci izbirnega predmeta odkrivamo preteklost svojega kraja in nadarjeni učenci so si ogledali ruševine gradu Jablanica in grajske kapele.

Grad je bil najverjetneje zgrajen v drugi polovici 15. stoletja zaradi obrambe pred Turki. Oskrbovale so ga različne plemiške družine. Grad je sestavljal mogočen dvonadstropni palacij pravokotnega tlorisa z obrambnim stolpom in obzidanim dvoriščem. Pozneje so v obzidje vključili tri okrogle vogalne stolpe in vhodni stolp kvadratnega tlorisa. Leta 1628 je cesar Ferdinand II. podelil gradova Jablanica in Gotnik v fevd beneškemu patriciju Emanuelu De Finiju, leta 1670 pa so gospostvi s poroko pridobili Lazzariniji. Grad so v 19. stoletju opustili in je začel razpadati. Sprehodi po grajski poti niso bili najbolj varni, saj so tolovaji leta 1780 in 1804 napadli  barone. V razvalinah so še vidni gotski in renesančni kamnoseško obdelani arhitekturni členi, tako gotski portali in okna s kamniti obrobami, ključaste renesančne strelne line idr. Blizu grajskih razvalin se v gozdu skriva razrušena grajska kapela sv. Marije Snežne, pozidana še v gotski dobi.

Lana Calin, Andreja Rolih

Dostopnost