Select Page

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se 25. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za oddelek 9. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.
Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene.  
Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Ravnateljica Mirjam Vrh

V Ilirski Bistrici, dne 24. 1. 2022.

Dostopnost