Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic ter knjižnic nasploh.  Projekt pripravlja Javna agencija z knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev.

V torek, 17. 9. 2019, so učenci 7. razreda o okviru projekta obiskali nam najbližjo splošno knjižnico – Knjižnico Makse Samsa v Ilirski Bistrici. Na začetku so jih knjižničarke prijazno sprejele in predstavile knjižnico kot eno izmed splošnih knjižnic. Povzele so tudi nekaj bistvenih informacij v zvezi z zgodovino knjižnice in knjižničarstva na Ilirskobistriškem in posebej predstavile pesnico Makso Samsa, po kateri je knjižnica tudi poimenovana. Ogledali so si njene pesniške zbirke in izdajo uglasbenih pesmi. Predstavljena jim je bila možnost vpisa v knjižnico.

V nadaljevanju so se seznanili z oddelki v knjižnici in postavitvijo gradiva na policah. Nekaj več časa smo se zadržali v domoznanskem oddelku knjižnice, kjer so si učenci z zanimanjem in posebnimi rokavičkami lahko ogledovali faksimile, bibliofilske izdaje, članke iz serijskih publikacij, domoznanske razglednice.

Sledilo je knjižnično-informacijsko opismenjevanje učencev. Spoznali so vzajemni katalog COBISS+ in se kasneje na praktičnih primerih učili iskanja gradiva v katalogu COBISS in nato na knjižnih policah.

Knjižničarka jih je seznanila s projektom Rastem s knjigo. Ob zaključku jih je spodbudila k branju leposlovnega gradiva; v dar so dobili knjigo Elvis Škorc, genialni štor slovenske književne ustvarjalke Janje Vidmar. Zgodbo jim je knjižničarka na kratko predstavila, nato pa je sledil ogled kratkega filma o podarjeni knjigi, ob katerem so se učenci zabavali.

 

Koordinatorka projekta in šolska knjižničarka: Brigita B. Baša

Dostopnost