Select Page

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev v oktobru – ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V naši državi je že tradicionalna koordinatorka Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS. Letošnje geslo je »ZAKAJ IMAM RAD SVOJO ŠOLSKO KNJIŽNICO«.  Šolske knjižnice so namreč pomembne pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, učnih strategij, različnih vrst pismenosti ter ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnjem času.

Praznovanju se pridružujemo tudi v naši šoli.

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI:

  1. Postani knjižničar – pomoč pri knjižničarskih aktivnostih v šolski knjižnici
  2. Izdelava in izmenjava knjižničnih kazalk z OŠ Ketteja in Murna Ljubljana
  3. Objava na šolski spletni strani
  4. Logotip in letošnje geslo postavimo na vidna mesta po šoli (oglasne deske)
  5. Projekt Rastem s knjigo – sodelovanje s splošno knjižnico (7. razred obišče Knjižnico Makse Samsa)
  6. Trenutki za branje v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2018
  7. Obisk vrtca v knjižnici
  8. Projekt Naša mala knjižnica (1. triada) – Skuhaj mi pravljico / Majda Koren

 

Dostopnost