Select Page

Spoštovani starši,

v mesecu decembru morate vsi starši, ki imate otroke vključene v vrtec, PONOVNO ODDATI VLOGO ZA DOLOČITEV ZNIŽANEGA PLAČILA ZA VRTEC za naslednje šolsko leto. Dosedanje odločbe se z 31.12.2013 namreč iztečejo.

Vlogo oddate na predpisanem obrazcu ˝VLOGO ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA˝

Obrazci vlog so objavljeni na osnovni spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na portalu E-uprava, na Centru za socialno delo in lahko se kupijo tudi v knjigarni.

Vlogo se odda na pristojnem Centru za socialno delo v Ilirski Bistrici, ki jo lahko prinesete osebno ali pa pošljete priporočeno po pošti.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za socialno delo.

Dostopnost