Select Page

SKK

Predstavitev projekta SKK

V okviru sredstev evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 izvajamo projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK).

Projekt SKK je novost v mednarodnem prostoru, saj v tem trenutku ni podobnega primera usmerjanja aktivnosti šol v odpiranje navzven in s tem dvigovanja socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih.

Vir: http://sk.solazaravnatelje.si/predstavitev/

Pod okriljem projekta SKK bomo izvajali medgeneracijske aktivnosti, ki zajemajo tudi aktualne šolske projekte in dejavnosti: projektna naloga o Kuteževem, pohode, šolski vrt, Učenje učenja … Pri slednjih sodelujemo s partnerskimi šolami: OŠ Prestranek, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in OŠ Jelšane. Oglejte si naš akcijski načrt v spodnji priponki.

Več informacij o poteku projekta na naši šoli in mreži šol naše regije najdete na spletni strani: https://sites.google.com/site/skkropotarnica/. Utrinke s skupnih medgeneracijskih aktivnosti nam lahko posredujete na elektronski naslov:  projektskk1415@gmail.com. Vaše prispevke bomo objavili na naši spletni strani, zavihek Objave.

 

Priponka: Akcijski načrt.pdf

 

 

Hvala za sodelovanje.

 

Katarina Weber, strokovni delavec mreže šol projekta SKK

Dostopnost