Select Page

Drugi projekti

 • Naša mala knjižnica (vodja Mateja Kosič) je mednarodni bralni projekt, v katerega so vključeni učenci od 1. do 3. razreda. Namen projekta je spodbujanje branja, dviganje bralne pismenosti ter spoznavanje drugih kultur.

 

 • projekt OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH (vodja Marija Štemberger) – Projekt je dvoleten, vendar bomo z delom nadaljevali , saj je tematika še kako aktualna.
 • EPI READING BADGE (vodji Nataša Zidar 5.-9. razred, Mateja Kosič 1.-4. razred): projekt angleške bralne značke. Projekt poteka od 1. do 9. razreda, cilj je izboljšanje bralnih navad učencev v tujem jeziku

 

 • Projekt »RASTEM S KNJIGO 2018« (koordinator Brigita Boštjančič Baša): projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zveza splošnih knjižnic. Šola bo ob sodelovanju kulturnega koordinatorja Brigite Baša Boštjančič pripravila program izvajanja projekta, učenci 7. razreda pa bodo v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico v Il. Bistrici, kjer jim bodo knjižničarke predstavile delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo.

 

 • projekt »O2 za vsakega« je mladinsko voden in mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča mlade med 12. in 19. letom o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. V delavnice bodo vključeni učenci 7. razreda.

 

 • projekt  Simbioza giba(vodja Nataša Zidar) (tekst)

 

 • Vseslovenski projekt Planetu Zemlja prijazna šola-vrtec 2018/2019 (vodja Mirjam Vrh) že tri šolska leta smo nosilci naziva Planetu Zemlja prijazna šola in vrtec. Tudi letos se bomo potrudili, da si pridobimo ta naziv. Cilj Planetu Zemlji prijazne šole/vrtca je razumevanje in razvijanje trajnostnega razvoja v vseh porah delovanja. Zato morajo – skladno s svojo pristojnostjo – vsi zaposleni privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotnega zavoda (šole in vrtca) in se aktivno vključevati tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širiti navzven.
 • Dodatni kriteriji so še, da se šola ali vrtec vključi še vsaj v dva različna projekta na nacionalnem oz. evropskem nivoju. Mi smo si izbrali:
 • Eko beri (šola in vrtec) – cilj je, na otrokom dopadljiv in najmlajšim primeren način prenašati vsebine okoljskega značaja v njihovo zavest,
 • Eko generacija (šola) – cilj je, na otrokom dopadljiv način zbuditi njihovo zanimanje za naravo, pomen odnosa do nje, tudi kritičnega opazovanja in prenosa tega v novinarske žanre.

 

 •  Projekt »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE« (vodja Vera Frank):
 • SŠSZ (Shema šolskega sadja in zelenjave) je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.
 • Namen tega ukrepa je:
 • spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave
 • omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.
 • Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.
 • Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost.
 • Po uredbi lahko ponujamo naslednje vrste SVEŽEGA sadja in zelenjave:
 • Jabolka, paradižnik, hruške, lubenice, marelice, jagode, češnje, ameriške borovnice, breskve in nektarine, rdeči in črni ribez, slive, korenje, grozdje, paprika, fige, orehi (suhi), kivi, lešniki (suhi),  mandarine (ne klementine).

 

 • PROMETNA KAČA (vodja Stanka Benigar) projekt Traffic snake game network– Partner je Razvojna agencija Sinergija in je delno financiran s strani EU programa Intelligent energy Europe. Je zanimiva in zabavna dejavnost, ki z igro vzpodbuja osnovnošolske otroke in njihove starše, da za pot v šolo in nazaj uporabijo okolju prijazno, varno in zdravo obliko potovanja. Cilj je zmanjšanje onesnaževanja okolja z izpušnimi plini in povečanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti.

 

Dostopnost