Select Page

Trajnostna mobilnost v OŠ

Trajnostna mobilnost v OŠ (koordinatorka Brigita B. Baša)

V šolskem letu 2020/21 se bomo v šoli vključili v projekt trajnostne mobilnosti.
Namen projekta je spreminjanje potovalnih navad in načrtovanje ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici vrtcev in šol, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja in s tem zdravja otrok. Učenci bodo s pomočjo različnih aktivnosti spoznavali osnovne vrednote trajnostnega razvoja, spreminjali svoje potovalne navade v smeri trajnostne mobilnosti (peš, kolo …), razvijali kritično mišljenje o svetu in življenju v njem, o etiki, bivanju, sožitju, sodelovanju.

Dostopnost