Izbirni predmeti 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 se na naši šoli izvajata dva neobvezna izbirna predmeta: angleščina (1. razred) in nemščina (4.–6. razred). Od obveznih izbirnih predmetov so za učence 7.–9. razreda na voljo: izbrani šport, sodobna priprava hrane, likovno snovanje I, II, III, turistična vzgoja ter nemščina I, II, III.

 

Dostopnost