Dela na naši novi šoli so v polnem teku, česar smo zelo veseli, vendar pa so se zgodile tudi že prve spremembe na starem delu šole. Prva učilnica, ki smo jo izgubili, je učilnica angleščine, kjer je potekalo tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Že v prejšnjem tednu je bil oddelek OPB premeščen v učilnico zgodovine, v tem tednu pa smo tudi pouk že izvajali v knjižnici in ostalih učilnicah.  V ponedeljek nas je vse presenetil nov prehod med novim in starim delom, ki delavcem omogoča, da nemoteno gradijo povezovalni hodnik z novim delom šole. Vse, kar je novo, je vedno zanimivo, a kljub temu, bomo učilnico angleščine pogrešali, zato smo v njej še zadnjič pozirali in jo tako ohranili ne le v naših spominih, ampak tudi na slikah.

IMG_6445

IMG_6448 IMG_6449

Dostopnost