4. 10. 2016 je Park Škocjanske jame prejel nagrado Republike Slovenije za delo z Mrežo šol.

Mreža šol Parka Škocjanske jame, ki že več kot 10 let deluje v okviru UNESCO programa Človek in biosfera (MAB), je na torkovi slavnostni prireditvi na predvečer svetovnega dneva učiteljev prejela nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva.

NagradaŠkocjanV mreži šol sodelujejo: OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača s podružnično šolo Vreme in COŠ Pinka Tomažiča Trebče.

Strokovno delo, koordinacijo s pripravo in izvedbo programa mreže šol izvajata mag. Vanja Debevec in Darja Kranjc ter tako združujeta v izobraževalne programe varstvo naravne in kulturne dediščine ter spoznanja o pomenu in izvajanju trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju. Poleg številnih nastopov, projektov, delavnic, velja izpostaviti raziskovalni projekt 8. marec, ko učenci šol raziskujejo ravnanje in znanje na določeno temo nekoč in danes. Te teme so neposredno vezane na trajnostno ravnanje žensk v domačem gospodinjstvu in širšem okolju. Že sedmo leto učenci predstavljajo svoja raziskovalna dela s področja ekologije, biologije, etnologije, zgodovine, prometa, trajnostne rabe energije na kongresu mladih raziskovalcev biosfernega območja Kras in porečja Reke.

Denarna sredstva nagrade je Park Škocjanske jame podaril vsem sodelujočim šolam z nakupom teleskopa za opazovanje ptic in knjige.

To je nagrada vsem učencem in mentoricam, ki pridno sodelujejo v projektih in raziskavah Mreže šol.

Dostopnost