Z današnjim dnem se tudi uradno zaključuje mednarodni projekt Comenius, v katerega smo bili vključeni dve šolski leti. Projekt z naslovom Rast in razvoj za evropskega državljana prihodnosti oz. Growing and Developing as a European Citizen for the Future je popestril dogajanje na naši šoli in tudi širše, učenci in učitelji smo bili vključeni v številne aktivnosti, obiskali smo partnerske šole na Škotskem, v Turčiji, na Portugalskem ter na Poljskem, kot gostitelji pa smo se preizkusili tudi sami. Kaj vse smo počeli, smo predstavili na zaključni prireditvi in si lahko podrobneje ogledate tudi na šolski spletni strani pod rubriko PROJEKTI ter na spletni strani projekta TUKAJ.

Sicer pa je bilo prav zadnje dejanje v šolskem letu ponovna izvedba ankete o poznavanju partnerskih držav. Anketo so reševali učenci, starši ter učitelji. Rezultate smo primerjali z rezultati iz leta 2013, ko smo v projekt šele vstopili. Na naše veliko zadovoljstvo se je pokazalo, da smo v teh skoraj dveh letih bolje spoznali partnerske države, kar je bil tudi eden izmed manjših ciljev tega projekta. Grafični prikaz rezultatov je predstavljen spodaj. Sodeč po rezultatih ankete smo se največ naučili o Škotski in Poljski, nekoliko manj pa o Turčiji in Portugalski, vendar smo prepričani, da nekaj osnovnih podatkov vemo prav o vseh partnerskih državah.

GRAF

 

Koordinatorica projekta: Nataša Zidar

Dostopnost