Spoštovani starši!

Šola omogoča vsem učencem OŠ Kuteževo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki je del šolske knjižnice. Prav tako je brezplačen učni komplet za 1., 2. in 3. razred (financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje), ki ga ob začetku šolskega leta učenci prejmejo v šoli. Za delovne zvezke (4.‒9. razred) in potrebščine poskrbite sami.

Ob pričetku novega šolskega leta bo učenec komplet učbenikov prejel v šoli, ob koncu pa ga bo zopet vrnil. Učenci so učbenike dolžni zaščititi ter z njimi ustrezno ravnati, saj so namenjeni večletni izposoji. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, ste zanj dolžni plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL RS, št. 12/20).

Če si učbenikov ne želite brezplačno izposoditi v šoli, to sporočite na e-naslov upravljavke učbeniškega sklada (brigita.basa@gmail.com) do 1. 6. 2023. 

IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024
IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024
IZBOR POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Dostopnost