Šolo je obiskala predstavnica zavoda za spodbujanje trajnostnega razvoja, ki nam je predavala o tem, kako lahko s trajnostnimi izzivi izboljšamo stanje sveta.

Z vsakodnevnimi odločitvami smo posamezniki odgovorni za 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Ugotovili smo, da je Slovenija dosegla ogljični odtis že aprila. Zaradi globalnega segrevanja je veliko naravnih katastrof (poplave, topljenje ledu, višje temperature …). Za boj proti segrevanju potrebujemo dober načrt. Zato so države sprejele 17 ciljev trajnostnega razvoja; vsi so univerzalni, medsebojno povezani, nedeljivi in ne izpustijo nikogar. Cilji so npr. odprava revščine, lakote, enakost spolov …

Da pa bi tudi mladi kaj prispevali k uresničitvi teh ciljev, so nam pripravili 21 izzivov, npr. stuširaj se v 4 min, med miljenjem zapiraj vodo; ugašaj luči, pobiraj odpadke v okolici doma …

To šolsko uro smo se veliko novega naučili o skrbi za naš planet.

Nina Rutar, Nicole Rolih  Morelj in Monika Knez